Home / Thiết bị bể bơi / Hóa Chất Bể Bơi

Hóa Chất Bể Bơi

Hóa chất bể bơi thường được sử dụng để làm sạch, làm trong và khử khuẩn trong nước bể bơi, có rất nhiều các loại hóa chất khử khuẩn được dùng trong bể bơi để làm sạch nước mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe người bơi như : Clo viên, PH +,Ph-….

Powered by moviekillers.com